خانه » تعبیر خواب

تعبیر خواب

کاملترین مرجع تعبیر خواب ماهی قرمز و سیاه کوچیک و بزرگ مرده


اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی است که در حال شنا کردن تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب روشن و شفاف و زلال باشد

اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند

تعبیر خواب آب متعفن بیماری و حبس و محکومیت است.

تعبیر خواب ماهی سفید بخت و اقبال است

تعبیر خواب ماهی زرد طلایی پول و مال است

تعبیر خواب ماهی قرمز و سرخ فر و شکوه است.

ادامه مطلب

کامل ترین مرجع تعبیرخواب خون در خواب


تعبیر خواب خون از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب خون ، غم و اندوه است
تعبیر خواب خون کم کردن ، تندرستی است و رهایی از غصه است


تعبیر خواب خون از دید حضرت دانیال ع
تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف نشدن ، پیدا کردن مال حرام است به خصوص اگر لباسش خونی شود.
تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف شدن ، درویش شدن و ضرر مالی است

ادامه مطلب

کامل ترین و بهترین مرجع تعبیر خواب دزد طلا و پول از خانه


تعبیر خواب دزد از دید حضرت امام جعفر صادق ع
تعبیر خواب دزد بر چند وجه است
مهمان – مسافر – روزی – شانس و اقبال
تعبیر خواب دزد از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب دیدن دزد در خواب یا دوست است یا مسافر یا یا مهمان
آنچه دزد در خواب میدزدد مهم نیست و تنها تعبیر ما از دیدن مهم است
تعبیر خواب ترس در خواب شادی است
تعبیر خواب امدن دزد،آمدن مهمان یا مسافر است

ادامه مطلب

بهترین مرجع تعبیر خواب موش سفید سیاه خاکستری بزرگ و کوچک


دیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خواب هاست که ممکن است بزرگ یا کوچک و یا در رنگ های مختلف قهوه ای ، سفید ، سیاه ، طوسی زرد یا در جاهای مختلف مانند لباس ، غذا ، خانه ، صحرا دیده شود . ما تاجایی که توانسته ایم این مطالب را به صورت جامع برای شما گردآوری کرده ایم . برای دیدن تعبیر خواب موش به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار.

جابرمغربی گوید: تعبیر خواب موش صحرایی  و خرما و دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
X